Бебето познава кой е лошият

Бебето познава кой е лошият

Още към шестия месец от живота си, въпреки че не умее да ходи, бебето има напълно точна представа за това, кой от обкръжаващите е добър и кой - лош