За сексуалния апетит яжте повече яйца

За сексуалния апетит яжте повече яйца

За сексуалния живот на човечеството може да съдим по напълно несексуални признаци.