Спонтаният шамар - какво правим след него?

Спонтаният шамар - какво правим след него?

На всеки родител се случва да се разгневи и да не понесе някоя глупост или пакост на детето си. Ръката сякаш сама се надига - и плесницата е налице. Шамар по тила, по дупето - зависи от ситуацията. После се стъписваме и съжаляваме за постъпката си, защото всъщност не одобряваме такива възпитателни методи.